máy hàn nhựa siêu âm dùng trong hàn phụ tùng ô tô.