Triển lãm thông tin điện tử Trung Quốc 2022 đã kết thúc hoàn hảo

Công ty TNHH Máy tự động hóa siêu âm Thâm Quyến Bili được thành lập vào năm 2008. Đây là một doanh nghiệp hợp tác công nghệ thiết bị công nghiệp siêu âm chuyên về R&D, thiết kế, sản xuất và bán hàng.Do sự tích lũy và đổi mới liên tục của công nghệ siêu âm trong những năm qua, công ty đã phát triển thành nhà cung cấp dịch vụ giải pháp công nghệ ứng dụng công nghiệp siêu âm một cửa.