Chào mừng đến với BLSONIC

Máy phát điện kỹ thuật số

  • DAUG Digital Ultrasonic Generator

    Máy phát siêu âm kỹ thuật số DAUG

    Máy phát siêu âm kỹ thuật số DAUG có thể tự động theo dõi và lưu trữ dữ liệu tần số hoạt động.Tính ổn định của gia công

    hiệu suất được đảm bảo bởi hệ thống điều khiển công suất và biên độ không đổi của chúng tôi.