Các sản phẩm

Sản vật được trưng bày

Về Us

 • about_us_img

  Hồ sơ công ty

  Được thành lập vào năm 2008, nó là một doanh nghiệp hợp tác kỹ thuật trong R & D chuyên nghiệp của thiết bị công nghiệp siêu âm.

  Do lượng mưa và sự đổi mới liên tục của công nghệ siêu âm trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển thành nhà cung cấp một cửa các giải pháp công nghệ ứng dụng công nghiệp siêu âm.

 • about_us_img2

  Hồ sơ công ty

  Được thành lập vào năm 2008, nó là một doanh nghiệp hợp tác kỹ thuật trong R & D chuyên nghiệp của thiết bị công nghiệp siêu âm.

  Do lượng mưa và sự đổi mới liên tục của công nghệ siêu âm trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển thành nhà cung cấp một cửa các giải pháp công nghệ ứng dụng công nghiệp siêu âm.

Các ứng dụng

Trường hợp ngành

Tin tức

Trung tâm Tin tức